Vertrekpremie

Het kan voorkomen dat een verhuurder andere plannen heeft voor een huurwoning. Als er huurders in de woning verblijven die een huurcontract hebben voor onbepaalde tijd, dan hebben zij huurbescherming. De verhuurder kan ze daarom ook niet zomaar uit hun huis zetten. Hij kan ze wel een tegenprestatie bieden in ruil voor hun verhuizing. Deze tegenprestatie is vaak een vertrekpremie en hoe dit precies werkt, zocht Huurstunt voor je uit.

Bedrag vertrekpremie

Aangezien er geen vast bedrag voor de vertrekpremie genoemd staat, is het aan de huurder zelf om te kijken welk prijskaartje hij aan zijn vertrek hangt. Voor huurders is het vooral belangrijk om te onthouden dat niet per se hoeft te verhuizen als je dit niet wilt. Het prettige aan huurbescherming is dat de verhuurder je niet zomaar het huis uit kan zetten. Mocht je als huurder wel openstaan voor een verhuizing, dan moet je dus zelf bedenken welk bedrag hier tegenover staat. Je hoeft bij dit bedrag geen rekening te houden met de situatie van de verhuurder, omdat hij waarschijnlijk zelf plannen heeft met het oude huis.

Beëindigingsovereenkomst

Als de huurder en verhuurder het eens zijn geworden over het kostenplaatje, dan kan de beëindigingsovereenkomst getekend worden. Lees deze overeenkomst goed door, zodat je de verhuurder aan de gemaakte afspraken kan houden. Zorg ook dat je laat opnemen dat de vertrekpremie in zijn volledigheid moet zijn betaald bij de sleuteloverdracht. Als dat nog niet zo is, dan is dat een reden om de overeenkomst te ontbinden. Je kunt in dat geval gewoon in het huis blijven wonen.