Bewindvoerder

Een bewindvoerder is een persoon die is aangesteld om het vermogen en de financiële belangen van iemand anders te beheren. Deze rol komt vaak voor in situaties waarin een persoon niet in staat is om zelfstandig financiële beslissingen te nemen vanwege bijvoorbeeld leeftijd, gezondheidsproblemen, handicap of andere omstandigheden.

Lees ook: Huurprijzen per woningtype: Wat zijn de voor- en nadelen?

Aanstelling van een bewindvoerder

Een bewindvoerder kan worden aangesteld door de rechter, meestal op verzoek van de persoon zelf, familieleden, zorgverleners, of andere belanghebbenden. De aanstelling kan plaatsvinden op basis van vrijwilligheid of als gevolg van juridische procedures.

Wat doet een bewindvoerder

De taken van een bewindvoerder variëren afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de instructies van de rechter. Over het algemeen omvatten ze het beheren van bankrekeningen, het betalen van rekeningen, het beheren van investeringen, en het nemen van financiële beslissingen namens de persoon voor wie ze bewindvoering voeren.

Wat mag een bewindvoerder wel en niet

De reikwijdte van de bewindvoering kan verschillen. Soms is het beperkt tot financiële zaken, terwijl in andere gevallen ook persoonlijke beslissingen zoals medische keuzes kunnen worden omvat.

De primaire verantwoordelijkheid van een bewindvoerder is het beschermen van de belangen van de persoon voor wie ze bewindvoering voeren. Dit kan onder meer het voorkomen van financiële uitbuiting, misbruik of nalatigheid omvatten.

Jaarlijkse rekening en verantwoording

Bewindvoerders zijn over het algemeen verplicht om jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de rechtbank. Dit betekent dat ze een verslag indienen waarin ze uitleggen hoe ze het vermogen van de persoon hebben beheerd.

Rechtbanktoezicht

In veel rechtsgebieden staat bewindvoering onder toezicht van de rechtbank. Dit helpt ervoor te zorgen dat de bewindvoerder zijn of haar taken naar behoren uitvoert en in het belang van de persoon handelt.

Bewindvoering kan eindigen wanneer de reden voor de aanstelling niet langer geldig is, bijvoorbeeld wanneer de gezondheid van de persoon verbetert en hij of zij in staat is om zelfstandig financiële beslissingen te nemen.

Wat verdient een bewindvoerder? 

Als je net begint als bewindvoerder, kun je verwachten dat je een salaris ontvangt van ongeveer € 2.500 bruto per maand. Als je de rol van bewindvoerder op je neemt voor een familielid, kun je een jaarlijkse vergoeding verwachten van € 599,30.