Anti-kraak

Anti-kraak

  • 13 juni 2017

Overal waar je kijkt zie je lege woningen en gebouwen. Overal staan borden in de tuinen omdat de woningen te koop zijn en vaak gaat er ook heel wat tijd overheen voordat deze verkocht zijn. Lege scholen, kantoorgebouwen en kazernes. Het is bijna triest om naar te kijken.

Tegenwoordig komen we met een oplossing voor deze ruimtes.

Anti-kraak

Anti-kraak is een huurvorm van leegstaande huizen en gebouwen waarbij je als het ware het terrein "bewaakt". Dit betreft over het algemeen woningen die al langere tijd te koop staan en leeg zijn. Verhuurders willen geen krakers in hun panden en daarom wordt een gebouw vaak verhuurd als anti-kraak.

Voordelen van anti-kraak huren

Er zijn vele voordelen aan anti-kraak huren van woningen in Nederland. Anti-kraak is goedkoop huren. Over het algemeen wordt deze vorm van huren vaak gebruikt door studenten en artiesten. Vrij logisch want kijk maar eens wat een studentenflat kost in de stad tegenwoordig.  De gemiddelde student kan dit niet opbrengen. Artiesten huren vaak anti-kraak omdat de ruimtes groot en ruim zijn en ze hier een galerij in kunnen plaatsen.

Nadelen van anti-kraak huren

Je hebt geen enkele zekerheid. Anti-kraak huurders krijgen geen huurovereenkomst maar een bruikleenovereenkomst. Hierdoor vervalt je recht op de wettelijke huurbescherming. De opzegtermijn is ook vaak maar twee weken tot een maand. De opzegtermijn is voor beide partijen van zeer korte duur. Nog een nadeel is de prijs die de verhuurder je kan vragen. Officieel is de huurprijs van anti-kraak huren opgebouwd uit alleen de nutskosten. Echter houden niet alle verhuurders zich hieraan en komen er vaak onbeduidende administratiekosten bij waardoor er alsnog een soort van huur betaald wordt. Nog een groot nadeel is dat de woningen vaak in slechte staat zijn en de faciliteiten soms veel te wensen overlaten.

Organisaties

Op dit moment staan in het register Stichting Keurmerk Leegstandbeheer 24 organisaties ingeschreven, maar hoe groot de sector precies is, is onduidelijk. Volgens de Monitor Tijdelijke Verhuur 2014 gaat het om ca. 70 organisaties. De Woonbond noemt de sector nog altijd ‘Wild West’. Er is veel onduidelijke regelgeving en voor slimme ondernemers valt er veel geld te verdienen. Vooral in leegstaande kantoorpanden nam het aantal anti-kraakwoningen de afgelopen jaren toe.

Op dit moment zijn er nog steeds hevige discussies gaande betreffende anti-kraak.  Meerdere partijen vliegen elkaar in de haren. De ene kant vindt dat anti-kraak huren de woningnood in stand houdt. De anti-kraakbureaus zijn echter van mening dat zij geen leegstand faciliteren, maar voorzien in een woonbehoefte en daarom juist woonruimte bieden.

Anti-kraak huren

Ben je geïnteresseerd in anti-kraak huren? Kijk dan snel op Huurstunt.nl. Ook op Huurstunt.nl staan woningen die verhuurd worden als anti-kraak tegen minimale prijzen. Op Huurstunt.nl staan meer dan 10.000 woningen en hier zitten ook zeker anti-kraak woningen tussen.