Draaideurcontract

Een draaideurcontract verwijst naar een reeks van opeenvolgende tijdelijke huurcontracten. Op die manier lijkt het alsof de huurder ''vast'' zit in een zogeheten draaideurconstructie die rond en rond gaat. Alhoewel dit in de eerste instantie misschien geen probleem lijkt, kan het voor huurders nadelig zijn. Met een tijdelijk huurcontract, heb je namelijk maar beperkt recht op huurbescherming.

Voorbeeld van een draaideurcontract

Lisa, een jonge professional, huurt een flat met een éénjarig contract. Aan het einde van het jaar biedt de verhuurder haar een nieuw éénjarig contract aan. Zonder zich bewust te zijn van de implicaties, overweegt ze het aanbod.

Terug van tijdelijke huur

Sinds 2016 was het mogelijk om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te bieden, naast huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd door de Wet Doorstroming Huurmarkt. Het achterliggende idee was dat er zo meer huurwoningen beschikbaar zouden komen, met het oog op de wooncrisis. Dit bleek later echter niet het geval. Tegenwoordig geldt dat een huurder nog maar één tijdelijk huurcontract (voor bepaalde tijd) mag worden aangeboden van maximaal twee jaar. Bij verlenging wordt dit automatisch overgezet naar een huurcontract voor onbepaalde tijd om de huurder meer zekerheid te geven.

Draaideurcontracten zijn verboden

Draaideurcontracten of zogeheten draaideurconstructies worden door verhuurders ingezet om huurders te onthouden van volledige huurbescherming. Ook wordt het zo makkelijker om huurders voor een langere tijd te weren, wat huurders meer onzekerheid geeft. Het gebruik van draaideurcontracten is daarom niet toegestaan. Wanneer een verhuurder meerdere tijdelijke contracten achter elkaar aanbiedt, wordt dit automatisch beschouwd als een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Rechten van de huurder bij draaideurcontracten

Ondanks het bestaan van draaideurcontracten staan huurders niet machteloos. Er zijn rechten en beschermingen die huurders kunnen inroepen. Als een verhuurder bijvoorbeeld vergeet om minstens één maand voor het einde van het contract de huurder te informeren, wordt het tijdelijke contract automatisch omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. Hierdoor geniet de huurder van de volledige huurbescherming.

Tips voor huurders

Het is essentieel voor huurders om op de hoogte te zijn van hun rechten en de vereisten van de Wet Doorstroming Huurmarkt. Als een verhuurder een reeks tijdelijke huurcontracten voorstelt, is het raadzaam om uitleg te vragen en zo nodig juridisch advies in te winnen bij een advocaat of het Juridisch Loket. Zo kan men voorkomen dat men in de valkuil van draaideurcontracten trapt. Bij verlenging na één huurcontract van bepaalde tijd, is het dus verplicht om over te gaan naar een contract van onbepaalde tijd!