Vrije sector

De vrije sector in Nederland verwijst naar de huurmarkt buiten de sociale huursector. In de vrije sector worden woningen verhuurd waarvan de huurprijs hoger is dan de grens die geldt voor sociale huurwoningen. Dit betekent dat de huurprijzen in de vrije sector over het algemeen hoger liggen dan in de sociale huursector.

In de vrije sector gelden er geen inkomensgrenzen of andere beperkingen, zoals een wachttijd of een maximale huurprijs. De huurprijzen in de vrije sector worden bepaald op basis van de marktwaarde van de woning en kunnen sterk variëren, afhankelijk van factoren zoals de locatie, grootte en kwaliteit van de woning.

Wat is de liberalisatiegrens?

Een huurwoning valt in de vrije sector wanneer deze met de kale huurprijs boven de zogeheten liberalisatiegrens valt. De hoogte van deze grens wordt bepaald door het jaar waarop het huurcontract is getekend. De verschillende bedragen in de afgelopen 10 jaar zijn:

Jaar

Prijs

2019

€720,42

2018

€710,68

2017

€710,68

2016

€710,68

2015

€710,68

2014

€699,48

2013

€681,02

2012

€664,66

2011

€652,52

2010

€647,53

De gevolgen van deze liberalisatiegrens hebben voornamelijk betrekking op de huurprijs. Er is namelijk geen maximale huurprijs, zoals dit bij sociale huurwoningen wel het geval is. Ook de jaarlijkse verhoging van de huurprijs mag volledig bepaald worden door de verhuurder. Hij of zij hoeft zich dus niet te houden aan de procentuele verhoging, zoals die bepaald wordt door de overheid. Daarbij kunnen er strengere eisen gelden voor vrije sectorwoningen. Denk hierbij aan inkomensnorm en andersoortige huurvoorwaarden.

Wanneer mag je huren in de vrije sector?

Je kunt gaan kijken in de vrije sector als het inkomen van jou en je partner hoger is dan 38.035 euro per jaar. Als je een inkomen hebt tot 42.436 euro kun je op basis van de regeling voor middeninkomens nog in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Helaas zijn de wachtlijsten voor deze woningen lang en wijken veel mensen toch uit naar een vrije sectorwoning. Doordat er vaak verlangd wordt dat je 3 tot 4 keer de huurprijs verdient, is het van belang dat je goed kijkt wat het budget is waarvoor jij kunt huren. Om het te huren budget te berekenen tel je je bruto inkomen en vakantiegeld bij elkaar op en deel je dit door de eis van de desbetreffende verhuurder.